Mange bedrifter vil bli medlem av klyngen

I midten av mars avholdt eiendomsklyngen Proptech Innovation et informasjonsmøte for de som er interessert i å bli medlemmer.

Rundt 75 mennesker deltok og flere meldte sin interesse med en gang. Klyngen teller nå 29 medlemsbedrifter totalt som representerer store deler av verdikjeden, og flere aktører er på vei inn.

Proptech Innovation er Bergens nye samhandlingsarena for innovasjon og nyskaping innenfor eiendomsbransjen. Her deltar og samarbeider aktører som er opptatt av å utvikle hvordan vi kjøper, leier, selger, designer, bygger og administrerer bolig- og næringseiendom. Målet er å skape et ledende miljø for eiendomsteknologi (proptech) og innovasjon.