Årsmøtet valgte ny styreleder
og fire nye styremedlemmer

Harald Schjelderup ble valgt til ny styreleder på Protpech Innovation sitt årsmøte. Han erstatter initiativtaker og pådriver i klyngesatsingen, Terje W. Gilje, som går av med pensjon. I tillegg tiltrer også fire nye medlemmer styret.

Proptech Innovations første ordinære årsmøte ble avholdt 19. juni, vel ni måneder etter oppstarten høsten 2018. De fremmøtte var svært fornøyd med den utviklingen Proptech Innovation har hatt siden oppstarten.

På årsmøtet gikk administrasjonen kronologisk gjennom av et kort, hektisk oppstartsår - fra etablering og alle formaliteter rundt dette, via studietur til New York og Silicon Valley, workshops mellom medlemmene, etablering av og arbeid i tre arbeidsgrupper, presentasjoner av foreningen på ulike arenaer som Eiendom2018 og Vestlandskonferansen, idemesterskap i Proptech i samarbeid med HVL, frokostmøter med temaer som “Slik endres eiendomsbransjen”, “Data som driver for endring” og “Visueliseringsteknologi på tvers av bransjer”, til ulike innovasjons- og samarbeidsprosjekter som har oppstått som følge av klyngesamarbeidet. Administrasjonen gikk også gjennom planlagte aktiviteter til høsten, som søknad til opptak i klyngeprogrammet, lansering av Proptech Innovation Conference, frokostmøte med presentasjon av de nye proptech-selskapene med mer.

De fremmøte kunne i tillegg konstatere at de 16 medlemsvirksomhetene som stiftet Proptech Innovation i september 2018, nå var vokst til 38 og at målet om 40 virksomheter innen sommerferien antagelig ville bli nådd. Den store veksten har også medført at nye virksomheter ønsker seg en plass i styret og i foreningens arbeidsgrupper, for slik å være direkte involvert i utviklingen av satsingen. For å håndtere denne interessen og ønsket om aktivt deltakelse, vedtok årsmøtet å utvide styret med en plass. I tillegg fikk styret og administrasjonen i oppgave fra årsmøtet å se på styringsmodellen og legge frem eventuelle forslag til justeringer til årsmøtet i 2020.

Terje Walter Gilje har både være initiativtaker til og styreleder i Proptech Innovation. Terje har tidligere varslet om at han går av med pensjon og at det da også er naturlig å overlate styreledervervet i Proptech Innovation til andre. På årsmøtet ble Terje derfor behørig takket av som styreleder i Protpech Innivation etter å ha lagt et fantastisk grunnlag for satsingen. Harald Schjelderup ble så valgt som ny styreleder. Som påtroppende konsernsjef i BOB BBL og tidligere byrådsleder i Bergen, har foreningen fått en markant og synlig styreleder som skal stafettpinnen videre.

I tillegg valgt årsmøtet Espen Schreiner fra Sweco, Kristoffer Hopsdal fra ATEA, Erlend Korseth fra Fjordkraft og Gøran Marthinussen fra Backer inn i styret. Schreiner er markedssjef i Sweco, som er nytt medlem (partner) i klyngen. Hopsdal er Head of Difital Building Development i ATEA, som også er nytt medlem i klyngen. Korseth jobber med strategi og innovasjon i Fjordkraft og erstatter Ingeborg Morken som har representert Fjordkraft i styret tidligere - men som har skiftet jobb. Gøran Marthinussen er finanssjef i Backer og har møtt for adm.dir. Atle Sylvarnes i styret i hele 2019. Dette skiftet ble formalisert på årsmøtet. Samtidig har Baste Christiansen i Knowit overlatt sin styreplass til de nye virksomhetene. Han går i stedet inn i valgkomiteen.

Dermed har styret i Proptech Innovation følgende sammensetning for det kommende året.

Harald Schjelderup, påtroppende konsernsjef, BOB (styreleder)

Gøran Marthinussen, finanssjef, Backer

Ole Gunnar Søgnen, professor, HVL

Svein Kåre Grønås, Excecutive Vice President / CDO, BKK

Tom Osnes Svellingen, virksomhetsarkitekt, Bergen Kommune

Kristoffer Hopsdal, Head of Digital Building Development, ATEA

Kenneth Nielsen, daglig leder Proptech Consulting (tidligere prosjektsjef Betonmast)

Nancy Irene Jøssang, daglig leder, OPUS

Andre Tangen, CDO / systemsjef digitalisering, BIR

Jens Kvarekvål, regiondirektør, Norconsult

Erlend Korseth, forretningsutvikler strategi og innovasjon, Fjordkraft

Håvard Fjæreide, konserndirektør eiendom, Frydenbø

Thomas Fredrik Weybye Barth, partner og daglig leder, Vill Urbanisme

Kurt Fridtjof Buck, regionsjef, Eiendomsmegler1

Christine Haugstvedt Downing, Partner, Deloitte

Espen Schreiner, markedssjef, Sweco

Observatør: Espen Børhaug, næringspolitisk rådgiver, Bergen Næringsråd

I tillegg ble følgende valgt som valgkomite:

Tommy Hagenes, Energy Control

Baste Christiansen, Knowit

Jørgen Pedersen, BOB