NY DATO FOR ÅRSMØTET

Proptech Innovation kan se tilbake på ni begivenhetsrike oppstartsmåneder når styreleder Terje Gilje (bildet) inviterer til foreningens første årsmøte ONSDAG 19. JUNI.

Det blir et forretningsmessig og ordinært årsmøte som avholdes i auditoriet hos Eiendomsmegler1 i Krinkelkroken onsdag 19. juni kl. 0900.

(Merk at årsmøtet er flyttet fra 6. juni som var den opprinnelige datoen, til 19. juni som er den nye datoen!)

Agendaen styret har besluttet, er som følger:

 1.     Valg av ordstyrer og referent

2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden

3.     Orientering om gjennomførte, pågående og planlagte prosjekter

4.     Godkjenning av regnskap for 2018

5.     Status, erfaringer og videre planer for styringsmodell og organisering

6.     Valg av styre

7.     Valg av valgkomite

8.     Valg av revisor

9.     Eventuelt

 

Det går ut en formell innkalling til hver enkelt av medlemsbedriftene, i form av en mail og en kalenderbooking.

 

Sammen med invitasjonen vil det også følge et fullmakt-skjema, som fylles ut av de bedriftene som ikke har anledning å være til stede – og returneres til administrasjonen.

 

Foreningen Proptech Innovation ble formelt stiftet 11. september 2018, og har per dato 35 medlemmer.