NYTT FROKOSTMØTE: TVERRFAGLIG VISUALISERING

Future Week spesial: Dimension10 kommer når “Visualiseringsteknologi på tvers av bransjer” står på agendaen på neste frokostmøte 11. juni.

MELD DEG PÅ HER!

Det snakkes stadig mer om tverrfaglig og bransjeoverskridende innovasjon, og et teknologiområde som opptar flere bransjer er visualiseringsteknologi.

På frokostmøtet 11. juni utforsker proptech-klyngen og medieklyngen sammen potensialet for tverrfaglig innovasjon innenfor området visualisering.

Her møter du selskaper som jobber med visualisering innenfor media, eiendom og på tvers av disse bransjene. Disse vil presentere ulike løsninger og prosjekter, og diskutere fellestrekk og forskjeller i den teknologiutviklingen man står overfor.

Arbeidshypotesen er at det er en vesentlig grad av felles utfordringer og muligheter - og et vesentlig potensial for synergier på tvers av bransjene. Frokostmøtet vil slik være en liten lakkmustest for hvilket potensial aktørene ser i bransjeoverskridende innovasjon, som kan berike aktører i begge bransjer.

 

Agenda:

08.00-08.30: Frokost og mingling

08.30-08.50: «Samarbeid i 3D», v/ Elena Buda, Dimension10

08.50-09.05: «AR og VR i eiendomsbransjen», v/ Keith Mellingen, Rainfall 

09.05-09.20: «En virtuell verden», v/Martin Lavik Nygaard, Myreze 

09.20-09.35: «Droner som virkemiddel i eiendomsprosjekter», v/ Anders Hereid og Torbjørn Fardal, Screen Story

09.35-09.55: Paneldebatt, Ole Petter Jacobsen fra Vizrt og Ole Kleppe fra BOB BBL tiltrer panelet sammen med foredragsholdere.

09.55: Oppsummering og presentasjon av konferansen Proptech Innovation Conference, 24. september.

 Møteleder: Espen Børhaug, Bergen Næringsråd

Møtet holdes tirsdag 11. juni kl. 08-10 i Media City Bergen.

Frokostmøtet inngår som ett av arrangementene i MCB Future Week, les mer her.

MELD DEG PÅ HER! 

——————————

Om selskapene:

Her er mer info om selskapene som vil presentere sine løsninger og/eller gi sine perspektiver:

Dimension10 har laget en løsning som skal gjøre det mulig å oppleve og samarbeide i prosjekter med en 3D-modell. Gjennom spillkontroller kan man ta tak i det virtuelle produktet, plukke det fra hverandre, lage tverrsnitt, snu, vende og skalere, for å nevne noe, og man kan gjøre det sammen, uansett hvor i verden man befinner seg. Målet er at det skal effektivisere designprosessen for store, tunge næringslivsaktører. Dimension10 ble startet i 2014 og har tatt en posisjon som en av Norges mest spennende startups innenfor eiendomsteknologi.

Rainfall: VR og AR er trendy buzzwords, men kan det også være nyttig å bruke i eiendomssektoren? Og i tilfellet hvorfor og hvordan? Rainfall AS presenterer konkrete og relevante eiendomscaser der de har benyttet VR og AR .Rainfall AS har 45 ansatte og holder til i Media City Bergen.

Screen Story: Luftfoto med drone gir helt nye muligheter for visualisering og dokumentasjon av eiendomsprosjekter. Vi ser på mulighetene som ligger i film og foto fra luften. Screen Storys luftfotogruppe kommer for å vise og snakke om hvordan prosjekter kan visualiseres ved hjelp av film, foto og grafikk. Selskapet innehar høyeste sertifisering for droneoperasjoner og vil vise konkrete oppdrag. Det vil være et fokus på smarte løsninger innenfor gjeldende regelverk for ubemannet luftfart. Screen Story er et landsdekkende produksjonsselskap med kontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og på Hamar. I Bergen har selskapet syv ansatte og egen gruppe for luftfoto.

Myreze: MYREZE er verdensledende i sanntidsgrafikk. De bruker denne teknologien og kunnskapen til å utvikle nye plattformer, opplevelser og bruksområder. De kaller seg virtuelle ingeniører. Visuelle verktøy blir mer og mer utbredt i planlegging og salg av bolig, men hvor langt kan vi dra det? MYREZE bruker sanntidgrafikk til å effektivisere prosessene. Med lang fartstid innen underholdning og tv-produksjoner mikser de den virkelige verden med den virtuelle verden og skaper nye muligheter og plattformer. 

 Vizt: Vizrt er verdensledende på blant annet grafikk til den digitale mediebransjen. Selskapet har hovedsete i Bergen, samt 40 filialer og 600 ansatte i en rekke land. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2000, har kunder i over 100 land og leverer sine løsninger til over 3500 fjernsynskanaler verden over. Ole Petter Jacobsen gir sine perspektiver på tverrfaglig innovasjon innenfor visualisering.