Finansiering av forsknings og innovasjon i eiendomsbransjen

11. juni ønsker Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet deg velkommen til en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Du vil møte aktører som har fått resultater av å tenke nytt, og som deler sine erfaringer. Arrangementet gir deg også anledning til å treffe potensielt nye samarbeidsaktører og kompetente hjelpere på veien fra spenstig idé til verdiskapende resultater.

Ny kunnskap gjennom forskning er avgjørende for en bærekraftig bygg-, anleggs- og eiendomsbransje. BAE-bedriftene forsker mer, og innsatsen har allerede resultert i unik kompetanse for norske virksomheter og spennende produkter og tjenester, både nasjonalt og internasjonalt. Men potensialet er stort i Norges største fastlandsbransje. Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen mot de smarteste løsningene.   

Målgruppe for arrangementet er virksomheter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, aktører som samhandler med næringen, eller aktører som er interessert i forskning og innovasjon i og for næringene.

Møte på høyskolen begynner kl. 10. Programmet vil bli lagt opp slik at det er mulig å komme litt senere for de som vil delta på Proptech Innovations frokostmøte i Media City Bergen kl. 08-10 samme morgen. Gi i så fall beskjed til stig.opsvik@knowit.no.

PÅMELDING