21. februar

Fra sine ulike ståsteder skal utbygger, kommune og rådgiver jobbe i fellesskap om arealplanen. Målet er gode og gjennomførbare planer. På veien til målet er det mange hensyn å ta og interesser å avveie.

Bergen kommune satser på ombruk!

Etat for utbygging i Bergen kommune har satt seg en målsetning om 65% sirkularitetsgrad i egne byggeprosjekter innen 2030. Målsetningen forutsetter betydelig økt ombruk av byggematerialer og bygningskomponenter. I anledning utvikling av egen strategi for ombruk, inviterer Etat for utbygging til dialog og innspill fra bransjen om hvordan klare denne omstillingen. Ombruksambisjonen klarer kommunen ikke uten et tett samarbeid med både nåværende og framtidige leverandører. 

På konferansen vil Bergen kommune som utbygger dele erfaringer knyttet til ombruk, og fortelle om sine ambisjoner og kommende prosjekter. Kommunen ønsker å legge til rette for forutsigbarhet i bransjen ved å kommunisere omstilling til økt ombruk. Vi inviterer også andre bransjeaktører til å dele sine ambisjoner og perspektiver. Vi vil også legge til rette for temabaserte samtaler/workshop om hvordan løse opp i konkrete utfordringer knyttet til å oppnå høyere grad av ombruk i byggeprosjekter i vår by.

Bergen kommune ønsker mangfold av aktører fra bransjen på konferansen, og oppfordrer både entreprenører, arkitekter, rådgivere og andre utbyggere til å melde seg på. For å sikre mangfoldet har vi satt en grense på maksimalt 2 personer per organisasjon. Ved påmelding er mulig å velge tema for gruppesamtale/workshop som du ønsker å delta på, men merk at valg av tema er ikke obligatorisk. Vi tar forbehold om at påmeldte kan bli flyttet mellom grupper for å sikre mangfold av perspektiv i samtalene.

Informasjon

Arrangement: Dialogkonferanse for ombruk

Dato: 21. februar 2024

Tidspunkt: 08:o0-12:00

Sted: Scandic Bergen City

Adresse: Håkonsgaten 2, 5015, Bergen

Arrangør: Bergen Kommune

 

Program

08:00-08:30 Del 1: Oppmøte og frokost 

08:30-10:00 Del 2: Innledning: erfaringer, eksempler og innspill

Innledere deler erfaringer, eksempler, strategier og innspill sett fra deres perspektiv

Velkommen - Eivind Nævdal-Bolstad, Byråd for finans

Praktisk info – Programleder

  • Bergen kommunes målsetning og erfaring med ombruk - Willy-Andre Gjesdal, Etat for utbygging
  • Utbyggerperspektivet - Frydenbø Eiendom – Per Reigstad
  • Rådgiverperspektivet - Rådgivende Ingeniørers Forening - Elsa Mathilde Buvik
  • Arkitektperspektivet - Arkitektbedriftene – Jan Erik Rossow
  •  Entreprenørperspektivet - LAB Entreprenør - Kjetil Leikvoll Eide 

Pause 

10:00-11:30 Del 3: Workshop og dialog om veien mot 2030

Inndeling i 5 grupper på 30 deltakere rundt 5 problemstillinger innen ombruk. Workshop/gruppesamtaler innledes med kort innlegg av fagkyndige for hver problemstilling.

Problemstillinger/grupper:

  • Kartlegging av ombrukspotensial - Walter Norstrand - Klimabygg AS 
  • Risikohåndtering - Lars Angells - Tryg forsikring
  • Testing og dokumentasjon: - Remi Søfteland - Heidelberg Materials 
  • Logistikk – Maren Olsen – Ombruksavdelingen, Bergen kommune 
  • Materialer - Eirik Fossmark Lohne - Tevas 

Pause

11:30-12:00 Del 4: Panelsamtale og oppsummering av workshop 

Moderator: Ola Henning Målsnes. Innlederne fra del 2 deltar i panelet. De trekker fram viktig momenter fra del 2 og 3 og svarer på spørsmål fra salen.