Arbeidsgruppene i gang

Styret i Proptech Innovation har satt ned to arbeidsgrupper, som begge er i gang med arbeidet sitt.  Her (bildet) er det workshop for å definere målbilde for «Datadrevet innovasjon» på tvers av klyngens medlemmer.

I november ble det kjørt en workshop blant medlemmene, for å definere viktige satsingsområder i foreningen. Gjennom en prosess ledet av Deloitte ble det utkrystallisert fem ideer som ble tatt videre til styret i Proptech Innovation.

Med utgangspunkt i disse fem ideene besluttet styret to satsingsområder for klyngen:

·      «Datadrevet innovasjon»

·      «Områdeutvikling/tidligfase»

Begge arbeidsgruppene har hatt oppstartsmøte og torsdag 2. mai kjørte datagruppen sin første workshop, for å definere målbilde, finne angrepsvinkel og utkrystallisere et pilotprosjekt.  

Områdeutvikling skal ha sin første workshop 13. mai.

 

Vi kommer tilbake med mer!